Koszyk

Brak artykułów w koszyku

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 dekretu z dnia 30.06.2003, nr 196

 

Na podstawie art. 13 Dekretu z dnia 30 czerwca 2003, administrator danych winien poinformować o celach i sposobach przetwarzania zebranych danych osobowych, zakresie ich przekazywania i rozprowadzania, jak również o sposobie  ich utworzenia.

 1. Cel

Zebrane dane, będące przedmiotem przetwarzania, są przetwarzane i wykorzystywane bezpośrednio jako narzędzie przy wykonywaniu czynności zarządzania, archiwizacji, fakturowania, opracowania, przy całkowitym przestrzeganiu zasady poprawności zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Sposób

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu systemów informatycznych lub, za pomocą środków elektronicznych czy też w formie papierowej, od sposobu korzystania podmiotów wewnętrznych i/lub zewnętrznych, w tym celu wyznaczonych. Dane są przechowywane w archiwach dokumentacji papierowej, informatycznej  i elektronicznej, zabezpieczone odpowiednimi, zgodnymi z obowiązującym prawem, środkami bezpieczeństwa.

3. Komunikacja i rozprowadzanie

Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu wykonania czynności w ramach funkcjonowania firmy, w tym: struktur administracyjnych, księgowych i podatkowych oraz, jeśli pojawi się taka konieczność w celu wypełnienia czynności, do której zostały zobowiązane strony. Ponadto, po wyraźnym zezwoleniu, dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, określonym jako odpowiedzialne za ich przetwarzanie, w celach promocyjnych. W tym przypadku, wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie odbędzie się z pełnym poszanowaniem zasad poprawności i legalności. Dane nie zostaną rozpowszechnione.

4. Prawa osoby zainteresowanej, na podstawie art. 7

Interesant może dochodzić swoich praw, określonych na podstawie art. 7, 8, 9 i 10 Dekretu z dnia 30 czerwca 2003 nr 196, występując do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. W szczególności, zgodnie z art. 7, interesant może otrzymać potwierdzenie o posiadaniu lub nie danych osobowych jego dotyczących, również jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie. Interesant ma prawo do uzyskania informacji dotyczących:

a)    źródła pochodzenia danych osobowych;

b)    celu i sposobu ich przetwarzania;

c)     użytej logiki w przypadku przetwarzania dokonanego przy pomocy środków elektronicznych;

d)    elementów, identyfikujących zarządzającego danymi, osoby odpowiedzialne oraz przedstawiciela, określonego na mocy art. 5,2;

e)    podmiotów i kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą zostaćudostępnione  i którzy mogą zostać z nimi zapoznani, ze względu na sprawowaną funkcję miejscowego przedstawiciela Państwa, osoby odpowiedzialne lub delegowane.

Interesant ma prawo do uzyskania:

a)      uaktualnienia, retyfikacji, a, jeśli jest zainteresowany, uzupełnienia danych;

b)      eliminacji danych, zmiany na sposób anonimowy lub zablokowania przetwarzania, przy braku poszanowania obowiązującego prawa danych, włączając dane, których zachowanie nie jest wymagane, ze względu na cele, dla których dane zostały zgromadzone, a następnie przetwarzane;

c)      potwierdzenia, że czynności, o których mowa w paragrafie a) i b) zostały podane do wiadomości, również ze względu na ich zawartość, w odniesieniu do podmiotów, którym dane zostały udostępnione lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym omawianie spełnienie jest niemożliwe, lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa. 

Interesant ma prawo do sprzeciwienia się, całkowitego lub częściowego:

a)      ze słusznych powodów, przetwarzaniu danych osobowych jego dotyczących, przeznaczonych do zgromadzenia;

b)      do przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, w celu wysyłki materiałów reklamowych lub dotyczących sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowych.

 5. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych

Odpowiedzialna za dane osobowe jest firma Imap Export S.p.A, Località Boscofangone – Interporto di Nola – Lotto H Blocco C – Palazzina Original Marines – 80035 Nola (NA).

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest firma FiloBlu s.r.l. z siedzibą w Santa Maria di Sala (VE), Via Caltana 116/C 

Uaktualniona lista przetwarzanych danych może zostać udostępiona do wglądu w stosownej siedzibie Osoby Zarządzającej danymi.

6. Zasady przechowywania

Dane zostaną przechowywane przez niezbędny okres czasu, w którym zostaną użyte do wyżej wymienionych celów, określonych zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Sposób nadawania danych oraz konsekwencje dotyczące odmówienia dostarczenia odpowiedzi 

Na podstawie art. 24 Dekretu nr 196/2003 pozwolenie na przetwarzanie wyżej wymienionych danych nie jest wymagane, gdyż zostają one zgromadzone w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub wykonania obowiązków, wynikających z zawartej umowy. Odmowa dostarczenia danych powoduje konieczność odstąpienia od jakiejkolwiek relacji i nie pozwala na przetwarzanie danych. 

 

Administrator danych

IMAP EXPORT S.p.A.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 229 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 Gwaranta Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 maja 2014 roku, pl.originalmarines.com zostają podane następujące informacji dotyczących plików cookie, ich funkcji oraz ewentualnego wyłączenia.

 

Czym są cookie

 

Cookie to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika oraz zachowywane na komputerze lub innym urządzeniu, również przenośnym, w celu ich przyszłego ponownego przekazaniu do tych samych stron, przy okazji ich ponownego przeglądania.

Pliki cookie są używane do różnych celów: na przykład, w celu przypomnienia działań lub preferencji użytkownika (takich jak dane login, wybrany język, wielkość czcionki, inne ustawienia dotyczące wizualizacji, itd.) tak, aby nie musiały one zostać ponownie podane w razie kolejnej wizyty użytkownika na witrynie internetowej lub podczas nawigacji na jej stronach;

lub przy procesie uwierzytelniania, monitorowania sesji oraz zachowywania danych informatycznych dotyczących czynności wykonywanych przez użytkowników witryny, pozwalających im na zachowanie indywidualnego kodu identyfikującego, śledzącego nawigację użytkownika wewnątrz witryny internetowej w celach statystycznych i reklamowych.

Pliki cookie mogą zostać wysłane przez pl.originalmarines.com, jak również przez inne witryny internetowe (tzw. pliki cookie “osób trzecich”).

Niektóre czynności nie mogą zostać wykonane bez użycia plików cookie, które w niektórych przypadkach są technicznie wymagane do funkcjonowania witryny internetowej.

 

Rodzaje plików cookie obecnych na witrynie internetowej pl.originalmarines.com oraz ich funkcje

 

Istnieją różne typy plików cookie, podzielone ze względu na ich cechy i funkcje:

 

 • cookie techniczne, używane tylko w celu transmisji komunikacyjnej przy użyciu elektronicznej sieci komunikacyjnej, lub gdy jest to ściśle związane ze świadczeniem usług wyraźnie wymaganych przez użytkownika. Mowa tu, innymi słowy, o plikach cookie niezbędnych do funkcjonowania pl.originalmarines.com lub wymaganych do wykonania zadań wyznaczonych przez użytkownika. Ten rodzaj plików cookie występuje na naszej witrynie internetowej;

 • cookie nawigacji sesji, pozwalające na zalogowanie się do zabezpieczonej strefy pl.originalmarines.com lub stosowane w celu realizacji zakupu na naszej stronie. Ten rodzaj plików cookie jest obecny na naszej witrynie internetowej;

 • cookie analytics, używane do grupowego gromadzenia informacji, dotyczących ilości użytkowników pl.originalmarines.com oraz wyświetlonych stron (jak na przykład Google AdWords, Google Analytics i Mailchimp. W celu zasięgnięcia dalszych informacji, odsyła się do stosownych regulaminów, które mogą ulec okresowym zmianom, których zaleca się okresową konsultację, w celu zaczerpnięcia dalszych, dokładnych informacji:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/;

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage;

http://mailchimp.com/legal/privacy/).

Omawiany rodzaj plików cookie jest obecny na naszej stronie internetowej;

 • cookie związane z funkcjonalnością witryny, pozwalające na sprawniejszą nawigację na pl.originalmarines.com w zależności od już wybranych kryteriów i opcji (jak na przykład, wybrany język, tak, aby przy każdej ponownej wizycie nie zachodziła potrzeba jego ponownego wyboru, jak również produkty wybrane do zakupu, tak aby zostały zachowane w wirtualnym koszyku aż do następnej wizyty na stronie). Ten rodzaj plików cookie jest obecny na naszej witrynie internetowej;

 • cookie osób trzecich, używane przez partnerów pl.originalmarines.com, w celu prezentacji banerów reklamowych pl.originalmarines.com przy okazji wizyt innych witryn internetowych, pokazujące artykuły już oglądane na pl.originalmarines.com. Przy nawigacji na pl.originalmarines.com, omawiane pliki cookie są używane również w celu pokazania artykułów mogących Cię zainteresować lub podobnych do tych, które oglądałeś poprzednio, na podstawie chronologii nawigacji. Zastosowanie tych plików cookie nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych, może jednak pozwolić na połączenie się innego urządzenia z Twoim komputerem i pobranie wyszukanych danych: omawiane cookie są przypisane do przeglądarki zainstalowanej na Twoim komputerze lub na innych urządzeniach do nawigacji na witrynie pl.originalmarines.com;

 • cookie związane z profilowaniem, przeznaczone do tworzenia profili użytkownika oraz używane w celu wysyłania wiadomości reklamowych, zgodnych z preferencjami przedstawionymi przez niego podczas nawigacji w sieci. Na naszej witrynie są obecne pliki cookie osób trzecich, które mają dostęp tylko do danych dotyczących użytkowników tylko i wyłączenie na poziomie kompleksowym. Poniżej zostały podane linki dotyczące polityki ochrony prywatności oraz stosowne formularze wyrażenia zgody przez osoby trzecie, które mogą ulec okresowym zmianom oraz których kontrolę zaleca się okresowo, w celu konsultacji stosownych informacji podano linki:

http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ .

http://legal.yandex.com/privacy/

https://www.adroll.com/about/privacy

http://www.criteo.com/privacy/

https://twitter.com/privacy?lang=it

https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies#

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

 

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje plików cookie mogą zostać zachowane na Twoim komputerze lub przenośnym urządzeniu przez Ciebie używanym przez różne okresy czasu, w zależności od ich funkcji.

 

 

Pliki cookie zachowane na komputerze lub przenośnym urządzeniu nie mogą być wykorzystywane do odwoływania się do jakichkolwiek danych na Twoim twardym dysku, przekazywania wirusów informatycznych, identyfikacji oraz korzystania z Twojego adresu emailowego, jak również wykorzystywane do innych, nie wskazanych tu, celów.

 

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie

 

W celu ustawienia i zarządzania Twoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie w dowolnym momencie, należy wybrać rodzaj akceptowanych, zablokowanych i eliminowanych plików cookie, w całości lub częściowo, przy skorzystaniu z ustawień browsera (programu służącego do przeglądania witryn internetowych).

 

Poniżej podano linki dotyczące zarządzania plikami cookie na poszczególnych przeglądarkach:

Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Safarihttp://support.apple.com/kb/PH19255  
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en  
Firefoxhttp://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

W celu uzyskania dalszych informacji oraz detali dotyczących różnych rodzajów plików cookie, ich funkcjonowania oraz cech, zapraszamy do odwiedzenia bezpłatnych witryn internetowych, niezależnych od pl.originalmarines.com - www.AllAboutCookies.org i www.youronlinechoices.com.

 

W celu wyłączenia analitycznych plików cookie oraz uniemożliwienia Google Analytics gromadzenia danych dotyczących Twojej nawigacji, możesz ściągnąć Dodatek do swojej przeglądarki, dotyczący dezaktywacji Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Zachowamy Twoje preferencje dotyczące plików cookie dzięki technicznym cookie o cechach przedstawionych w poprzedniej tabeli.

 

Informujemy, że zablokowanie lub skasowanie, w całości lub częściowe:

 • technicznych plików cookie, może uniemożliwić korzystanie z naszej witryny, wyświetlanie jej zawartości oraz korzystanie ze stosownych usług;

 •  cookie funkcjonalności, może spowodować, że niektóre usługi oraz określone funkcje witryny nie będą dostępne lub nie będą prawidłowo działać, zmuszając użytkownika do zmiany lub manualnego wprowadzenia pewnych lub preferencji przy każdej wizycie na witrynie internetowej;

 • innych obecnych plików cookie (analitycznych i związanych z profilem) nie wpłynie na funkcjonowanie witryny

   

Ta strona używa plików cookie w celu ulepszenia jakości nawigacji oraz dostosowania wysyłanych wiadomości promocyjnych do Twoich preferencji. W celu uzyskania dalszych informacji oraz zmiany ustawień cookie,kliknij tutaj. Kliknięcie na “OK” lub dalsze korzystanie ze strony, jest jednoznaczne z używaniem plików cookie.